Straffrätt (brottmål)

Behöver du hjälp inom straffrätt?

Målsägandebiträde

Vi på Lexius kan vara ditt målsägandebiträde dvs. ta tillvara dina intressen om du varit utsatt för brott såsom sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott. Som målsägandebiträde för vi din skadeståndstalan och finns där genom rättsprocessen i form av stöd. Det är domstolen som förordnar målsägandebiträdet, men du kan själv välja vem som ska företräda dig.

Det kostar inget för dig då det är staten som står för kostnaderna för målsägandebiträdet.

Särskild företrädare för barn

Vi på Lexius kan företräda ditt barn om någon av vårdnadshavarna är misstänkta för brott. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång.

Det kostar inget för barnet då staten svarar för kostnaderna för den särskilda företrädaren.