Processrätt

Vi på Lexius har lång erfarenhet av processer vid myndigheter och i domstol, både förvaltningsdomstol och allmän domstol. Vi kan hjälpa dig vad gäller straffprocessrätt (se straffrätt) eller i en civilprocess (en tvistefråga av något slag). Vi kan både ge dig råd och stöd i en uppkommen situation och också aktivt hjälpa dig att föra talan vid myndighet eller i domstol. Vi på Lexius har även stor erfarenhet av ärendehantering och administration.