Privat

Har ni problem som ni inte kan lösa?

Eller behöver du hjälp med juridiska frågor i din vardag;

  • kanske vill du sälja eller köpa bostad,
  • höra dig för om skilsmässa och vårdnad, eller
  • ha hjälp med något annat som rör familjeliv eller arbete?

Lexius hjälper dig i livets alla skeden och du kan med förtroende vända dig till oss för all form av juridisk hjälp. Vi på Lexius har, förutom vår livserfarenhet, många års erfarenhet av juridiskt arbete från domstol, andra myndigheter och näringsliv. Kontakta oss så ser vi till att du får den hjälp du behöver!

Rättshjälp

Rättshjälp är ett statligt stöd till den som inte kan betala för ett juridiskt ombud t.ex. genom försäkring eller på annat sätt. Rättshjälp innebär att staten helt eller delvis står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst kostnader för rättsligt biträde. Att få rättshjälp beviljat betyder dock inte att all juridisk hjälp är kostnadsfri. Det innebär endast att staten betalar en del av dina kostnader för den juridiska hjälpen, beroende på hur din ekonomiska situation ser ut.

Typiska fall när rättshjälp beviljas är i vårdnadstvister, umgängestvister och tvister om barns boende.

Vi på Lexius hjälper dig att söka och fylla i, samt fastställa om du är berättigad till rättshjälp.

Rättsskydd

Rättsskyddet ingår som regel i din hemförsäkring och täcker större delen av kostnaderna för ett juridiskt ombud.

Det är viktigt att i ett tidigt skede ta reda på om din hemförsäkring innefattar rättsskydd och om den rättsliga angelägenheten omfattas av rättsskyddet.

Lexius hjälper dig med samtliga frågor som rör rättsskydd.