Fastighetsrätt

Fastighetsrätten omfattar de civilrättsliga frågorna om köp, pant och nyttjanderätt (bl.a. hyra och arrende) av fast egendom. Vi på Lexius kan hjälpa dig med de flesta frågor som rör fastigheter. Vi kan bistå i bl.a. följande frågor inom fastighetsrätt:

  • upprättande av avtal beträffande köp eller försäljning av fast egendom,
  • förhandling vid tvister rörande fast egendom, t.ex. hyres- eller arrendetvister,
  • fastighetsbildning; gemensamhetsanläggningar, avstyckningar, servitut,
  • inskrivningsfrågor, såsom inteckning och pant.