Avtalsrätt

Avtalsrätten är ett stort rättsområde och omfattar såväl köpeavtal, pantavtal, anställningsavtal och försäkringsavtal m.m. De flesta av dessa områden utgör dock vart och ett sitt specialområde inom juridiken. Men det finns vissa allmänna regler som rör avtal och närmast kan ses som schablonregler och som är tillämpliga på i stort sett alla typer av avtal. Dessa regler är viktiga att känna till oavsett vilken typ av avtal man vill ingå eller har ingått. Här bör också påpekas vikten av s.k. standardavtal som utarbetats inom många rättsområden. Vi på Lexius har stor erfarenhet av avtalsreglering och vi kan biträda dig i de flesta frågor som rör:

  • upprättande av avtal,
  • tolkning av avtal,
  • tvister om ingångna avtal.