Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det handlar ofta om relationer som varar under lång tid och har stor social och ekonomisk betydelse. I svensk och nordisk rätt spelar kollektivavtalen en stor roll och det gäller att vara medveten om och agera utifrån detta. Vi på Lexius kan hjälpa dig med bl.a. följande:

  • upprätta anställningsavtal,
  • tolka och omreglera anställningsavtal,
  • hantera uppsägningar och avskedanden,
  • fackliga frågor och förhandlingar,
  • person- och arbetsmiljöärenden,
  • rådgivning och förhandling i övrigt på arbetsrättens område.